• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  catenary suspension

  Giải thích VN: 1. Sự treo dây dẫn tiếp xúc để kéo điện bằng các đường liên kết thẳng đứng với các độ dài khác nhau nối với dây xích, giúp duy trì dây dẫn tại một độ cao không đổi, đặc biệt được dùng trong khí cầu để cột chặt cabin vào bao. 2. Hệ treo đỡ các vật dụ như đường ống dẫn trên [[không. ]]

  Giải thích EN: 1. the overhead suspension of contact wire for electric traction by vertical links of different lengths that are connected to a catenary wire, and maintain the wire at a constant height, especially as used in airships to fasten the cabin to the bag.the overhead suspension of contact wire for electric traction by vertical links of different lengths that are connected to a catenary wire, and maintain the wire at a constant height, especially as used in airships to fasten the cabin to the bag.2. any suspension that carries items such as pipelines across space.any suspension that carries items such as pipelines across space.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X