• Thông dụng

  Tính từ
  express

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  express
  bằng xe tốc hành
  by express
  chuyên chở tốc hành
  express delivery
  chuyến xe tốc hành đặc biệt
  limited express
  dịch vụ chuyên chở tốc hành
  express shipment service
  dịch vụ công-ten-nơ tốc hành
  express container service
  dịch vụ tàu công-ten-nơ tốc hành (chỉ dừng các cảng chính)
  express container service
  giá chở tốc hành
  express rate
  hàng chở tốc hành
  express cargo
  hàng gởi tốc hành
  express consignment
  hãng vận tải tốc hành
  express agency
  Hỏa xa Tốc hành Xuyên Âu
  Trans-Europe Express
  nghề vận chuyển tốc hành
  express business
  tàu công-ten-nơ tốc hành trực tiếp
  direct express container
  tàu khách tốc hành
  express liner
  thư tốc hành hàng không
  air express
  thư tốc hành hàng không
  express airmail
  xe tốc hành
  express ticket
  xe lửa công-ten-nơ tốc hành
  container express
  Xe lửa tốc hành xuyên Châu Âu
  Trans-Europe Express Train (TEEtrain)
  express mail

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X