• Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  phosphoric acid polymerization

  Giải thích VN: Quá trình lọc sử dụng axit photphoric H3PO4 làm chất xúc tác trong phản ứng trùng hợp hydrocacbon chưa bão hòa thành các hợp chất fức tạp điểm sôi của nằm trong khoảng nhiệt độ sôi của dầu [[lửa. ]]

  Giải thích EN: A refinery process that uses phosphoric acid to catalyze polymerization of unsaturated hydrocarbons into compounds that boil in the gasoline range.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X