• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cascade impactor

  Giải thích VN: Thiết bị dùng để lấy mẫu sol khí hoặc khí nhiễm bẩn, thể tự động chia tách các hạt hay các giọt nhỏ bằng cách thổi một luồng khí qua một loạt các vòi phun với đường kính giảm [[dần. ]]

  Giải thích EN: A device for sampling aerosols or dusty air that automatically separates the particles or droplets by drawing the gas stream through a series of jet impactors of decreasing nozzle size.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X