• Capital.
  bản cố định
  capital fixe;
  bản bất biến
  capital constant;
  bản công nghiệp
  capital industriel;
  bản danh nghĩa
  capital nominal;
  bản độc quyền
  capital monopoleur;
  bản tiền tệ
  capital monétaire;
  bản cho vay
  capital de prêt;
  bản tài chính
  capital financier;
  bản đầu
  capital de spéculation.
  (cũng như nhà tư bản) capitaliste.
  Mâu thuẫn đối kháng giữa bản lao động
  contradiction antagoniste entre les capitalistes et les travailleurs
  chủ nghĩa bản
  capitalisme;
  Nhà bản
  capitaliste.
  Nền sản xuất bản
  ��production capitaliste.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X