• (đổi hướng từ Abbreviating)
  /ə'bri:vieit/
  /ə brē′vē āt′/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Tóm tắt, viết tắt; rút ngắn lại (cuộc đi thăm...)
  (toán học) ước lược, rút gọn

  hình thái từ

  Toán & tin

  viết gọn, viết tắt

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  rút gọn
  rút ngắn
  viết tắt

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X