• (đổi hướng từ Welcomed)
  /'welk m/

  Thông dụng

  Tính từ

  Được tiếp đãi ân cần, được hoan nghênh
  a welcome guest
  một người khách được tiếp đãi ân cần
  to make someone welcome
  đón tiếp ai ân cần; làm cho ai thấy mình là khách được hoan nghênh
  to be welcome
  cứ tự nhiên, cứ việc dùng, được tự do
  you are welcome to my bicycle
  anh cứ việc dùng xe đạp của tôi
  you are welcome to go with them or to stay at home
  anh muốn đi với họ hay ở nhà cũng được, xin cứ tự nhiên
  Cứ tự nhiên, cứ việc; được phép tự do làm cái gì, được phép tự do lấy cái gì
  you are welcome to any books you would like to borrow
  anh cứ việc lấy bất cứ cuốn sách nào mà anh muốn
  Xin cứ tự nhiên, được phép tự nhiên (lấy, làm cái gì)
  as far as I'm concerned, if it's my desk she wants, she's welcome to it!
  về phần tôi, nếu cô ấy muốn cái bàn làm việc của tôi, xin cô ấy cứ tự nhiên!
  Hay, dễ chịu, thú vị
  a welcome change
  sự thay đổi dễ chịu
  welcome news
  tin hay, tin vui
  to be most welcome
  đến đúng lúc
  you are welcome
  không dám, có gì đâu, không cần phải cám ơn tôi (nói để đáp lại lời cảm ơn)

  Thán từ

  Hoan nghênh!
  Welcome to Vietnam!
  hoanh nghênh các bạn đến thăm Việt nam!

  Danh từ

  Sự chào đón ân cần, sự tiếp đãi ân cần; sự hoan nghênh
  to receive a warm welcome
  được đón tiếp niềm nở
  to meet with a cold welcome
  được đón tiếp một cách lạnh nhạt
  to wear out (outstay) one's welcome
  ở chơi lâu đến nỗi người ta không muốn tiếp nữa
  to bid someone welcome
  chào mừng ai
  outstay/overstay one's welcome
  ở quá lâu với tư cách là khách, gây ra sự bất tiện hoặc khó chịu cho chủ nhà

  Ngoại động từ

  Chào đón, đón tiếp ân cần; hoan nghênh
  to welcome a friend home
  đón tiếp ân cần một người bạn ở nhà mình, hoan nghênh một người bạn đi xa mới về nước
  to welcome a suggestion
  hoan nghênh một lời gợi ý

  jhiuhhhi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X