• (đổi hướng từ Admonished)
  /əd´mɔniʃ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Khiển trách, quở mắng, la rầy
  Răn bảo, khuyên răn, khuyên nhủ; động viên
  to admonish someone to be more careful
  khuyên răn ai nên thận trọng hơn
  ( + of) cảnh cáo; báo cho biết trước
  to admonish someone of the danger
  báo cho ai biết trước mối nguy hiểm
  ( + of) nhắc, nhắc nhở
  to admonish somebody of his promise
  nhắc ai nhớ lại lời hứa

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  khuyên nhủ

  Kỹ thuật chung

  mắng mỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X