• (đổi hướng từ Attired)
  /ə'taiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Quần áo; đồ trang điểm
  Sừng hươu, sừng nai

  Ngoại động từ

  Mặc quần áo cho; trang điểm cho
  simply attired
  ăn mặc giản dị

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X