• Thông dụng

  Danh từ

  Thiết bị tự động ghi lại diễn biến của một chuyến bay; hộp đen

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cụm điều khiển
  hộp đen

  Giải thích EN: 1. a self-contained, removable electronic device, originally black, that records data on the flight and functions of an aircraft.a self-contained, removable electronic device, originally black, that records data on the flight and functions of an aircraft.2. an informal term for any compact electronic device that controls or monitors a system, and that is considered to have internal functions or processing sequences which are intricate (andmysterious to some persons).an informal term for any compact electronic device that controls or monitors a system, and that is considered to have internal functions or processing sequences which are intricate (andmysterious to some persons).. Giải thích VN: 1. Thiết bị điện tử kín, có thể tháo lắp dễ dàng, lúc đầu nó có màu đen,dùng để ghi lại thông tin về một chuyến bay hay vận hành của một phi cơ. 2. (Thông tục) Chỉ các thiết bị điện tử vận hành bên trong hoặc vận hành bằng các chuỗi xử lí phức tạp và có thể bí ẩn đối với nhiều người.

  máy ghi dữ liệu bay

  Kinh tế

  hộp đen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X