• (đổi hướng từ Breezes)
  /bri:z/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ruồi trâu
  Than cám
  Gió nhẹ
  (địa lý,địa chất) gió brizơ
  (từ lóng) sự cãi cọ
  (từ lóng) sự nổi cáu
  Sợ hãi

  Nội động từ

  Thổi nhẹ
  (từ lóng) đi lướt qua, chạy lướt qua (như) gió

  Cấu trúc từ

  to fan the breezes
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) làm một việc mất công vô ích, làm một việc thừa
  to get (have) the breeze up
  (thông tục) phát cáu, nối cáu
  to breeze up
  thổi mạnh thêm (gió)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bụi cốc

  Xây dựng

  gió nhẹ và mát

  Kỹ thuật chung

  bụi
  bụi than
  gió nhẹ

  Địa chất

  than bột, than bụi, than cám, cám than, cám than cốc

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X