• (đổi hướng từ Bridling)
  /´braidl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây cương (ngựa)
  (nghĩa bóng) sự kiềm chế
  to put a bridle on one's desires
  kiềm chế ham muốn
  (hàng hải) dây cột thuyền
  (giải phẫu) dây hãm
  to give one's horse the bridle; to lay the bridle on the neck of one's horse
  buông lỏng dây cương cho tự do

  Ngoại động từ

  Thắng cương (cho ngựa)
  (nghĩa bóng) kiềm chế
  to bridle one's ambitions
  kiềm chế tham vọng của mình

  Nội động từ

  Hất đầu, vênh mặt (tỏ vẻ giận dữ, khinh bỉ)
  to bridle up with anger
  hất đầu bực tức

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cái móc lò xo

  Giao thông & vận tải

  dây buộc tàu

  Kỹ thuật chung

  cái móc
  cương ngựa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X