• (đổi hướng từ Ambitions)
  /æm´biʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hoài bão, khát vọng
  Lòng tham, tham vọng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X