• /´keitə/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Cung cấp thực phẩm, lương thực
  Phục vụ cho, mua vui cho, giải trí cho
  this programme caters for the masses
  chương trình này phục vụ cho quảng đại quần chúng
  Đặc biệt quan tâm, chú trọng vào, chuyên phục vụ
  cater to special interest

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cung cấp

  Kinh tế

  cung cấp thực phẩm
  phục vụ theo yêu cầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X