• (đổi hướng từ Chaffed)
  /tʃa:f/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trấu, vỏ (hột)
  Rơm rạ bằm nhỏ (cho súc vật ăn)
  (nghĩa bóng) cái rơm rác, vật vô giá trị
  (hàng không) mảnh kim loại thả xuống gây nhiễu xạ
  Lời trêu chọc, lời bỡn cợt
  to be caught with chaff
  bị lừa bịp một cách dễ dàng
  to catch with chaff
  đánh lừa một cách dễ dàng
  a grain of wheat in a bushel of chaff
  cố gắng mà kết quả chẳng ra sao, công dã tràng
  to separate the wheat from the chaff
  phân biệt cái tốt cái xấu, phân biệt cái hay cái dở

  Ngoại động từ

  Băm (rơm rạ)
  Nói đùa, nói giỡn, bỡn cợt, chế giễu, giễu cợt

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  rạ

  Kỹ thuật chung

  rơm

  Kinh tế

  rơm rạ
  sự băm nhỏ
  trấu
  vỏ trấu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  banter , deride , fun , jeer , jolly , josh , kid , mock , rag * , rally , razz * , rib * , scoff , taunt , tease , bran , debris , jest , joke , rag , ride , trash , waste

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X