• (đổi hướng từ Ciphered)
  /'saifə/

  Thông dụng

  Cách viết khác cypher

  Danh từ

  Số không, số zêrô
  Người vô giá trị, người tầm thường; vật vô giá trị, vật tầm thường
  Chữ số A-rập
  Mật mã
  Chữ kí hiệu (Chữ cái đầu của tên người được thiết kế đặc biệt)
  the Queen's cipher
  kí hiệu của nữ hoàng

  Ngoại động từ

  Tính thành số
  Viết thành mật mã

  Nội động từ

  Tính toán

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  số không; ký hiệu chữ số, mà // lập mã, tính bằng chữ số

  Xây dựng

  số ký hiệu

  Điện tử & viễn thông

  bí số

  Kỹ thuật chung

  chữ số
  ký hiệu
  mật
  mật mã
  số không
  số thư mục

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  code

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X