• (đổi hướng từ Clasping)
  /kla:sp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái móc, cái gài
  clasp-knife
  dao xếp lưỡi được
  Sự siết chặt (tay), sự ôm chặt (ai)

  Ngoại động từ

  Cài, gài, móc
  to clasp a bracelet round one's wrist
  cái vòng vào cổ tay
  Ôm chặt, nắm chặt, siết chặt
  to clasp somebody in one's arms
  ôm chặt ai trong cánh tay
  to clasp hands
  siết chặt ai
  to clasp one's hands
  đan tay vào nhau

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cài
  cái móc
  kẹp
  kẹp quai
  móc
  tốc kẹp

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  let go , loose

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X