• /´lænd¸ma:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mốc bờ (để dẫn đường cho các thuỷ thủ từ ngoài khơi hướng về đất liền)
  Mốc ranh giới, giới hạn
  Mốc, bước ngoặc
  the October Revolution is a great landmark in the history of mankind
  cuộc cách mạng tháng Mười là một bước ngoặc lớn trong lịch sử loài người

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  mốc trên bờ

  Kỹ thuật chung

  điểm mốc
  topographic landmark
  điểm mốc địa hình
  mốc định hướng
  mốc ranh giới

  Kinh tế

  dấu hiệu địa phương

  Địa chất

  mốc phân giới, biển phân giới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X