• /´vi:mənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mãnh liệt, kịch liệt, dữ dội; say đắm
  a vehement desire
  dục vọng mãnh liệt
  a vehement wind
  cơn gió dữ dội
  vehement opposition
  sự phản đối kịch liệt
  a vehement onset
  cuộc tấn công mãnh liệt


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X