• (đổi hướng từ Telescoped)
  /'teliskəʊp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kính viễn vọng, kính thiên văn

  Nội động từ

  Trở nên ngắn hơn (bằng cách lồng các đoạn của nó vào nhau)
  Lồng nhau (như) hai ống của kính thiên văn
  the two tubes telescope
  hai ống lồng vào nhau
  Đâm vào nhau, lút vào nhau bẹp dí (xe lửa)

  Ngoại động từ

  Làm cho ngắn hơn (bằng cách lồng các đoạn của nó vào nhau)
  (thông tục) thâu tóm, thu gọn lại
  he telescopes all his arguments into one sentence
  anh ta thâu tóm tất cả lý lẽ của mình vào một câu

  Hình Thái Từ

  Toán & tin

  kính thiên văn, kính viễn vọng
  reflecting telescope
  kính thiên văn phản xạ
  refracting telescope
  kính thiên văn khúc xạ

  Kỹ thuật chung

  kính đo xa
  kính ngắm
  telescope finder
  ống kính ngắm
  kính thiên văn
  astronomic telescope
  ống kính thiên văn
  Broad-Band X-Ray Telescope (ASTROpackage) (BBXRT)
  Kính thiên văn X quang băng rộng
  collimating telescope
  kính thiên văn chuẩn trực
  cosmic-ray telescope
  kính thiên văn đo tia vũ trụ
  galilean telescope
  kính thiên văn galilei
  radio telescope
  kính thiên văn vô tuyến
  reflecting telescope
  kính thiên văn khúc xạ
  reflecting telescope
  kính thiên văn phản xạ
  star telescope
  kính thiên văn sao
  Ultraviolet Imaging Telescope (UIT)
  kính thiên văn tạo ảnh bằng tia tử ngoại
  X-ray telescope
  kính thiên văn tia X
  zenith telescope
  kính (thiên văn) thiên đỉnh
  zenith telescope
  kính thiên văn thiên đỉnh
  kính viễn vọng
  Cassgrain telescope
  kính viễn vọng Cassgrain
  collimating telescope
  kính viễn vọng chuẩn trực
  Far - Infrared and Sub- millimetre Space Telescope (FIRST)
  kính viễn vọng vũ trụ tia hồng ngoại xa và siêu milimet
  Far Ultra -violet Space Telescope (FAUST)
  kính viễn vọng vũ trụ dùng tia tử ngoại xa
  Hubble Space Telescope (HST)
  Kính viễn vọng vũ trụ Hubble
  mirror telescope
  kính viễn vọng dùng gương
  newtonian telescope
  kính viễn vọng newton
  Next generation Space Telescope (NGST)
  kính viễn vọng vũ trụ thế hệ sau
  optical telescope
  kính viễn vọng quang học
  radio telescope
  kính viễn vọng vô tuyến
  reflection telescope
  kính viễn vọng phản xạ
  refracting telescope
  kính viễn vọng khúc xạ
  sighting telescope
  kính viễn vọng ngắm
  star telescope
  kính viễn vọng sao
  telescope nest
  ổ kính viễn vọng
  telescope pole
  trụ kính viễn vọng
  tower telescope
  kính viễn vọng trên tháp
  tower telescope
  tháp kính viễn vọng
  lồng vào nhau (ống)
  tách rời ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X