• Kỹ thuật chung

  công suất dài hạn
  máy in liên tục
  phân loại liên tục

  Giải thích EN: A rating of a piece of equipment to indicate the constant conditions under which the equipment can operate without reduction of its service or before its power begins to dissipate; for example, a rating of a machine that gives its rated output continuously without exceeding a specified temperature rise or having any other negative effects. Giải thích VN: Việc phân loại một thiết bị để chỉ ra các điều kiện ổn định trong đó thiết bị có thể hoạt động hiệu quả hoặc trước khi công suất bị hao phí; ví dụ, việc đánh giá, phân loại một chiếc máy cho công suất ổn định mà không vượt quá giới hạn tăng nhiệt độ cho phép hay để xảy ra sự cố nào.

  sự ghi liên tục

  Xây dựng

  công suất làm việc liên tục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X