• (đổi hướng từ Offended)
  BrE & NAmE /ə´fend/

  Hình thái từ

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xúc phạm, làm bực mình, làm khó chịu, làm mất lòng, làm tổn thương
  to offend someone
  xúc phạm đến ai
  to be offended at (by) something
  giận vì việc gì
  offended with (by) somebody
  giận ai
  Làm chướng (tai), làm gai (mắt)

  Nội động từ

  Phạm tội, làm điều lầm lỗi; vi phạm
  to offend against law
  vi phạm luật pháp
  Xúc phạm, làm bực mình, làm mất lòng
  to offend against someone
  xúc phạm ai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X