• (đổi hướng từ Egging)
  /eg/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trứng
  an addle egg
  trứng ung
  (quân sự), lóng bom; mìn; ngư lôi
  to lay eggs
  đặt mìn

  Ngoại động từ

  Trộn trứng vào, đánh trứng vào
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) ném trứng vào
  ( + on) thúc giục

  Cấu trúc từ

  a curate's egg
  cái có cả hai mặt tốt và xấu
  as full as an egg
  chật ních, chật như nêm
  as sure as egg is egg

  Xem sure

  bad egg
  người không làm được trò trống gì; kế hoạch không đi đến đâu
  good egg
  (từ lóng) người rất tốt, vật rất tốt
  to have (put) all one's eggs in one basket
  (tục ngữ) một mất một còn, được ăn cả ngã về không
  in the egg
  trong trứng nước, trong giai đoạn phôi thai
  to crash in the egg
  bóp chết ngay khi còn trong trứng nước
  to lay an egg
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) thất bại hoàn toàn (cuộc biểu diễn...)
  teach your grandmother to suck eggs
  trứng lại đòi khôn hơn vịt
  to be left with egg all over one's face
  tỏ vẻ ngớ ngẩn
  to kill the goose that lays the golden egg
  tham lợi trước mắt
  to make an omelette without breaking eggs
  muốn đạt mục đích thì phải chịu gian nan tổn thất

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  mìn

  Kỹ thuật chung

  ngư lôi

  Kinh tế

  trứng
  trứng cá

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X