• (đổi hướng từ Enacting)
  /i'nækt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Ban hành (đạo luật)
  Đóng, diễn (vai kịch... trên (sân khấu), trong đời sống)

  hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X