• (đổi hướng từ Exaggerateed)
  /ig´zædʒə¸reit/

  Thông dụng

  Động từ

  Thổi phồng, phóng đại, cường điệu
  Làm tăng quá mức

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cường điệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X