• (đổi hướng từ Extinguishing)
  /iks´tiηgwiʃ/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Dập tắt, làm tiêu tan, làm tắt
  Làm lu mờ, át
  her beauty extinguished that of all others
  sắc đẹp của cô ấy làm lu mờ tất cả những người khác
  Làm cứng họng (đối phương)
  Thanh toán (nợ nần)
  Tiêu diệt, phá huỷ
  (pháp lý) huỷ bỏ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hủy bỏ (luật)

  Toán & tin

  sự dập tắt, sự làm ngưng; (toán kinh tế ) sự thanh toán (nợ)

  Xây dựng

  dập tắt (lửa)

  Kỹ thuật chung

  cứu hỏa
  dập (tắt)
  dập tắt
  làm tắt
  làm tiêu tan
  sự dập tắt
  thanh toán (nợ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X