• (đổi hướng từ Fillings)
  /´filiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đổ đầy, sự tràn đầy; sự bơm (quả bóng...)
  Sự lấp đầy, sự đắp đầy, sự hàn (răng)
  Sự bổ nhiệm
  filling of a vacancy
  sự bổ nhiệm vào một chức vụ khuyết
  Sự choán, sự chiếm hết (chỗ)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) món thịt nhồi

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự làm đầy

  Dệt may

  chất độn đầy

  Ô tô

  trám kín

  Vật lý

  chất chèn lập
  chất làm nặng

  Xây dựng

  độn đầy
  sự đắp đầy
  sự lấp nhét

  Y học

  trám
  root filling
  trám rễ

  Kỹ thuật chung

  chất độn
  nạp liệu
  filling end
  đầu nạp liệu
  nền đắp
  nhồi đầy
  lấp đầy chỗ trống

  Giải thích EN: Any process of placing material in a cavity or opening, or the material so placed.Medicine.

  Giải thích VN: Quá trình đặt vật liệu vào một khe hở hoặc một lỗ trống nào đó, trong y học có thể là một khoang.

  sự chạy lùi
  sự đắp
  sự đổ đầy
  sự lấp đất
  sự lấp đầy
  sự rót đầy
  sự trám
  sự xếp gọn

  Kinh tế

  sự sắp xếp hồ sơ
  sự sắp xếp lưu trữ

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X