• (đổi hướng từ Fluctuations)
  /ˌflʌktʃuˈeɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dao động, sự lên xuống, sự thay đổi bất thường

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  dao động [sự dao động]

  Cơ - Điện tử

  Sự dao động, sự thăng giáng

  Toán & tin

  sự thăng giáng, sự dao động; biến thiên
  total fluctuation
  biến thiên toàn phần
  ideal fluctuation of function
  biến thiên toàn phần của một hàm
  velocity fluctuation
  biến thiên vận tốc

  Điện

  sự thăng giảm

  Kỹ thuật chung

  biến thiên
  total fluctuation
  biến thiên toàn phần
  total fluctuation of a function
  biến thiên toàn phần của một hàm
  velocity fluctuation
  biến thiên vận tốc
  dao động
  amplitude of fluctuation
  biên độ dao động
  climatic fluctuation
  dao động khí hậu
  cycle of fluctuation
  chu kỳ dao động
  fluctuation of ground water level
  dao động của nước ngầm
  fluctuation of the piezometric surface
  sự dao động của mặt đo áp
  frequency fluctuation
  dao động tần số
  level fluctuation amplitude
  biên độ dao động của mức
  loaded fluctuation
  dao động tải
  loaded fluctuation
  sự dao động tải
  pressure fluctuation
  sự dao động áp lực
  temperature fluctuation
  dao động của nhiệt độ
  temperature fluctuation
  sự sai lệch (dao động) nhiệt độ
  water fluctuation
  sự dao động mức nước
  sự biến động
  sự dao động
  fluctuation of the piezometric surface
  sự dao động của mặt đo áp
  loaded fluctuation
  sự dao động tải
  pressure fluctuation
  sự dao động áp lực
  water fluctuation
  sự dao động mức nước
  sự lên xuống
  sự thăng giáng
  current fluctuation
  sự thăng giáng dòng điện
  load fluctuation
  sự thăng giáng (phụ) tải
  pressure fluctuation
  sự thăng giáng áp suất
  rapid speed fluctuation
  sự thăng giáng nhanh tốc độ

  Kinh tế

  biến động
  adjustment for price fluctuation
  sự điều chỉnh biến động giá cả
  cost fluctuation
  sự biến động phí tổn
  currency fluctuation
  sự biến động tiền tệ
  fluctuation harnessing
  sự khống chế biến động (giá cả)
  fluctuation in exchange
  sự biến động hối suất
  fluctuation in market prices
  sự biến động giá cả thị trường
  fluctuation in prices
  sự biến động giá cả
  fluctuation of foreign exchange
  sự biến động ngoại hối
  fluctuation of prices
  sự biến động giá cả
  foreign exchange fluctuation
  sự biến động ngoại hối
  foreign exchange fluctuation insurance
  bảo hiểm biến động ngoại hối
  maximum fluctuation
  sự biến động tối đa (giá cả hàng ngày)
  price fluctuation
  sự biến động giá cả
  subject to market fluctuation
  có thể bị tăng giảm tùy theo biến động của thị trường
  trade fluctuation
  biến động mậu dịch
  dao động
  cyclical fluctuation
  dao động chu kỳ
  fluctuation limit
  giới hạn dao động
  sự dao động (hối suất)
  sự lên xuống (giá cả)
  sự thịnh suy (kinh tế, thương mại)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X