• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nước ngầm

  Kỹ thuật chung

  nước ngầm
  capture of ground water
  sự thu dẫn nước ngầm
  classification of ground water
  sự phân loại nước ngầm
  confined ground water
  nước ngâm (bị) bọc kín
  confined ground water
  nước ngâm giữa vỉa
  confined ground water
  sự đoạn dòng nước ngầm
  deep ground water
  nước ngầm sâu
  direction of ground water flow
  hướng dòng nước ngầm
  drawdown (ofthe ground water level)
  sự hạ thấp mực nước ngầm
  dynamic ground water level
  mức nước ngầm
  effective velocity of ground water
  vận tốc thực tế của nước ngầm
  fluctuation of ground water level
  dao động của nước ngầm
  ground water artery
  mạch nước ngầm
  ground water basin
  bể chứa nước ngầm
  ground water basin
  lưu vực nước ngầm
  ground water contamination
  sự ô nhiễm nước ngầm
  ground water depletion
  sự cạn nguồn nước ngầm
  ground water depth
  chiều sâu nước ngầm
  ground water depth
  độ sâu nước ngầm
  ground water infiltration
  sự thấm nước ngầm
  ground water level
  mặt nước ngầm
  ground water level
  mức nước ngầm
  ground water level
  mực nước ngầm
  ground water pollution
  sự ô nhiễm nước ngầm
  ground water protection
  sự bảo vệ nước ngầm
  ground water reconnaissance
  sự điều tra nguồn nước ngầm
  ground water supply
  sự cung cấp nước ngầm
  ground water table
  gương nước ngầm
  ground water table
  mức nước ngầm
  ground-water level
  tầng chứa nước ngầm
  ground-water table
  mặt nước ngầm
  impact on ground water
  sự ảnh hưởng tới nước ngầm
  ingress of ground water
  sự chảy dồn của nước ngầm
  old ground-water table
  lớp nước ngầm nguyên thủy
  perch ground water
  nước ngầm cơ bản
  perch ground water
  nước ngầm treo
  pressure head of ground water
  chiều cao cột nước ngầm
  replenishment of ground water
  sự tiếp nước cho tầng nước ngầm
  temporarily perched ground water
  nước ngầm tầng mặt
  unconfined ground water
  nước ngầm không bị giới bạn
  zone of ground water propagation
  khu vực phân bố nước ngầm
  zone of ground water propagation
  vùng phân bố nước ngầm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X