• /in´dʌktəns/

  Thông dụng

  Danh từ, (điện học)

  Tính tự cảm
  Độ tự cảm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) [tính, độ] tụ cảm
  mutual inductance
  (vật lý ) hệ số tự cảm

  Cơ - Điện tử

  độ tự cảm, điện cảm, cuộn cảm

  Điện

  cảm kháng
  maxwell inductance bridge
  cầu cảm kháng Maxwell
  maxwell mutual-inductance bridge
  cầu cảm kháng tương hỗ

  Kỹ thuật chung

  cuộn (dây)
  coil inductance
  điện cảm của cuộn dây
  inductance coil
  cuộn (dây) điện cảm
  điện cảm

  Giải thích VN: Cuộn dây có đặc tính chống lại sự biến đổi của dòng điện, tích lũy hay phóng thích dưới dạng từ trường trong lõi cuộn dây.

  adjustable inductance
  điện cảm điều chỉnh được
  adjustable inductance coil
  điện cảm điều chỉnh được
  aerial-tuning inductance (ATI)
  điện cảm điều hưởng ăng ten
  coil inductance
  điện cảm của cuộn dây
  decade inductance box
  hộp điện cảm thập tiến
  distributed inductance
  điện cảm phân bố
  distributed inductance
  điện cảm phân tán
  external inductance
  điện cảm ngoài
  incremental inductance
  điện cảm gia tăng
  inductance box
  hộp điện cảm
  inductance coil
  cuộn (dây) điện cảm
  inductance factor
  hệ số điện cảm
  inductance measurement
  phép đo điện cảm
  inductance meter
  máy đo điện cảm
  inductance standards
  chuẩn điện cảm
  Inductance/Capacitance/Resistance (ICR)
  điện cảm/Điện dung/Điện trở
  internal inductance
  điện cảm nội
  leakage inductance
  điện cảm rò
  load inductance
  điện cảm tải
  mutual inductance
  điện cảm tương hỗ
  nonlinear inductance
  điện cảm phi tuyến
  parasitic inductance
  điện cảm ký sinh
  parasitic inductance
  điện cảm tạp
  primary inductance
  điện cảm sơ cấp
  Resistance, Capacitance and inductance (L) (RCI)
  điện trở (R) Điện dung (C), Điện cảm (L)
  saturation inductance
  điện cảm bão hòa
  secondary inductance
  điện cảm thứ cấp
  self-inductance
  điện cảm riêng
  variable inductance
  điện cảm biến đổi
  Wien inductance bridge
  cầu điện cảm Wien
  độ cảm ứng
  độ tự cảm
  ống dây
  tự cảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X