• /'mænifould/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhiều mặt; đa dạng

  Danh từ

  Bản sao
  Ống góp, đường ống phân phối

  Ngoại động từ

  In thành nhiều bản

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đa dạng; nhiều hình vẻ, nhiều loại; (hình học ) đa tạp
  manifold of class Cn
  đa tạp lớp Cn
  algebraic manifold
  đa tạp đại số
  almost complex manifold
  đa tạp hầu phức
  analytic manifold
  đa tạp giải thích
  closed manifold
  đa tạp đóng
  combinatorial manifold
  đa tạp tổ hợp
  complex manifold
  đa tạp phức
  composite manifold
  đa tạp đa hợp
  covering manifold
  đa tạp phủ
  differentiable manifold
  đa tạp khả vi
  doubly covering manifold
  đa tạp phủ kép
  elementary manifold
  đa tạp sơ cấp
  largest covering manifold
  đa tạp phủ phổ dụng
  linear manifold
  đa tạp tuyến tính
  non-orientable manifold
  đa tạp không định hướng
  one-side manifold
  đa tạp một phía
  oriantable manifold
  đa tạp định hướng được
  projectively equivalent linear manifolds
  các đa tạp tuyến tính tương đương xạ ảnh
  pseudocomplex manifold
  đa tạp giả phức
  smooth manifold
  đa tạp trơn
  topological manifold
  đa tạp tôpô
  two-sided manifold
  đa tạp hai phía
  unlimited covering manifold
  đa tạp phủ vô hạn


  Xây dựng

  ống góp, đuờng ống phân phối

  Cơ - Điện tử

  ==

  Cơ khí & công trình

  ống góp hơi

  Kỹ thuật chung

  bộ phân phối
  buồng góp

  Giải thích EN: A pipe or chamber that has multiple openings to allow passage of a fluid..

  Giải thích VN: Một ống hay một buồng có nhiều khe hở để chất lỏng chảy qua.

  khuỷu
  khuỷu nối ống
  đa tạp
  ga đường ống
  manifold pressure
  áp lực ga đường ống
  ống nhánh
  inlet manifold
  ống nhánh dẫn vào
  ống
  ống dẫn
  ống góp
  ống góp nước
  ống phân nhánh
  ống phân phối
  cooling manifold
  ống phân phối lạnh
  pipe manifold
  cụm ống phân phối
  pipe manifold
  đường ống phân phối (xây dựng đường ống)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  one , single , sole

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X