• (đổi hướng từ Permeated)
  /´pə:mi¸eit/

  Thông dụng

  Động từ

  Thấm vào, ngắm vào
  ( + through) thấm qua
  water has permeated (through) the soil
  nước thấm vào/qua nền đất
  Tràn ra, lan ra; tràn ngập
  ( + among, into) toả ra, lan khắp

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thấm vào, thấm qua

  Cơ - Điện tử

  Thấm vào, thấm qua

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X