• /´ræbid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Dại, bị bệnh dại, điên; (thuộc) bệnh dại
  a rabid dog
  con chó dại
  rabid virus
  virút bệnh dại
  Hung dữ, điên dại, cuồng bạo (về tình cảm, dư luận)
  rabid hunger
  cơn đói cuồng lên
  rabid hate
  sự ghét cay ghét đắng
  Không còn biết lẽ phải, mất hết lý trí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X