• /rid/

  Thông dụng

  Ngoại động từ .rid; .rid

  ( + of) giải thoát (cho ai khỏi...)
  to rid the world of famine
  giải thoát thế giới khỏi nạn đói
  to rid oneself of debt
  thoát khỏi nợ nần, giũ sạch nợ nần
  to get rid of someone (something)
  tống khứ được ai (cái gì) đi
  article hard to get rid of
  món hàng khó tiêu thụ, món hàng khó bán
  be/get rid of somebody/something
  giũ sạch; tống khứ

  hình thái từ

  • past : rid
  • PP : rid

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tống khứ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X