• (đổi hướng từ Rulers)
  /´ru:lə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cai trị, người thống trị, người trị vì, người chuyên quyền (vua, chúa..)
  Cái thước kẻ
  Thợ kẻ giấy; máy kẻ giấy

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thước

  Xây dựng

  thước thẳng

  Đo lường & điều khiển

  cái thước

  Kỹ thuật chung

  thước đo

  Giải thích VN: Trong nhiều chương trình xử lý từ và ấn loát văn phòng, đây là một dải dùng để đo trang theo chiều ngang, bằng cách biểu hiện các lề, các chỗ đứng tab, và các chỗ thụt dòng đầu chương mục đang sử dụng. Các chương trình Windows và Macintosh cho phép bạn chỉnh bằng tay các lề và các chỗ thụt dòng, đồng thời đặt các tab bằng cách tác dụng chuột vào các ký hiệu màn hình tương ứng.

  Kinh tế

  thước kẻ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X