• /rʌt/

  Thông dụng

  Tính từ (so sánh)

  Bị gỉ, han rỉ
  rusty nails
  những cái đinh gỉ
  Phai màu, bạc màu (do lâu ngày)
  Lỗi thời, lạc hậu, cổ; cùn, chất lượng tồi, trình độ tồi (do thiếu thực hành)
  his English is a little rusty
  tiếng Anh của hắn cùn rồi
  Khàn, khàn (giọng)
  Giận dữ, cau có, bực tức
  Don't get rusty
  Đừng giận
  to turn rusty
  nổi giận, phát cáu
  to cut up rusty
  (từ lóng) nổi giận, phát cáu
  Ôi (mỡ...)

  Danh từ

  Vết (bánh xe...)
  vết lún (của bánh xe)
  vết đường mòn ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  to move in a rut
  đi theo con đường mòn

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hốc sâu
  vết bánh xe
  vết đường mòn
  vết lún
  vết xe

  Kỹ thuật chung

  đường địa phương
  ổ gà
  rạch
  máng
  rãnh
  vạch
  vết lõm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X