• (đổi hướng từ Screamed)
  /skri:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng thét, tiếng hét, tiếng kêu thất thanh
  Tiếng thét lên, tiếng rít lên, tiếng kêu inh ỏi, tiếng kêu xé tai (của gió..)
  Tiếng gào rú; tiếng rít lên (của động cơ)
  Tiếng cười phá lên (như) screams of laughter
  (thông tục) chuyện tức cười; người làm tức cười

  Nội động từ

  Gào thét, hét lên, kêu thất thanh (vì sợ hãi, đau đớn..)
  Kêu thét lên, kêu inh ỏi, rít lên, gây tiếng kêu xé tai (gió, còi tàu...)
  ( + past, through, round) gào rú; rít lên (do sự chuyển động nhanh của động cơ)
  Cười phá lên (như) to scream with laughter

  Hình Thái Từ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  be quiet

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X