• Kỹ thuật chung

    nhiệt kế Six

    Giải thích EN: A type of maximum and minimum thermometer composed of a U-shaped tube with a bulb at each end; one bulb is filled with creosote in contact with a column of mercury that moves according to the expansion and contraction of the creosote, pushing a small steel index in front of it at either end; the indexes remain at their extreme positions, providing a maximum and minimum temperature reading. Giải thích VN: Loại nhiệt kế cực đại và cực tiểu, gồm 1 ống dạng chữ U với một bầu ở mỗi đầu; một bầu chứa đầy creôzôt tiếp xúc với cột thủy ngân, cột thủy ngân này chuyển động tùy theo sự giãn nở của creôzôt, đẩy kim chỉ nhỏ bằng thép trước nó sang đầu này hoặc đầu kia; các chỉ số giữ nguyên ở vị trí cực trị cung cấp số ghi nhiệt độ cực đại, cực tiểu.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X