• (đổi hướng từ Indexes)
  /'indeks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều indexes, indeces

  Ngón tay trỏ ( (cũng) index finger)
  Chỉ số; sự biểu thị
  Kim (trên đồng hồ đo...)
  Bảng mục lục (các đề mục cuối sách); bản liệt kê
  a library index
  bản liệt kê của thư viện
  (tôn giáo) bản liệt kê các loại sách bị giáo hội cấm
  to put a book on the index
  cấm lưu hành một cuốn sách
  (toán học) số mũ
  (ngành in) dấu chỉ
  Nguyên tắc chỉ đạo

  Ngoại động từ

  Bảng mục lục cho (sách); ghi vào bản mục lục ( (thường) động tính từ quá khứ)
  Cấm lưu hành (một cuốn sách...)
  Chỉ rõ, là dấu hiệu của

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Chỉ số, mũi tên chỉ, kim, số mũ, hệ số

  Cơ khí & công trình

  tính lục phân

  Hóa học & vật liệu

  bảng liệt kê
  dấu mốc

  Toán & tin

  bảng tra chữ cái
  chỉ số treo trên
  chỉ mục

  Giải thích VN: Trong các chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một tệp thu gọn, chứa các thông tin (gọi là pointers) về vị trí thực của các bản ghi trong một tệp cơ sở dữ liệu. Khi truy tìm hoặc xếp loại cơ sở dữ liệu, chương trình sẽ xử dụng bảng index này thay cho toàn bộ cơ sở dữ liệu. Thao tác theo cách đó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc truy tìm hay sắp xếp tiến hành trên cơ sở dữ liệu thực. Trong các chương trình xử lý từ, index là một bảng phụ lục liệt kê tất cả các từ, các tên, và các khái niệm theo thứ tự bảng chữ cái và theo số trang mà các thuật ngữ đó xuất hiện. Với hầu hết các chương trình xử lý từ, bạn phải đánh dấu các từ ngữ sẽ có trong index do chương trình đó xây dựng.

  chỉ số hóa
  đánh chỉ số
  index hole
  lỗ đánh chỉ số
  lập chỉ số
  phụ đề

  Giải thích VN: Trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.

  Xây dựng

  bảng chú dẫn
  kính lục phân

  Kỹ thuật chung

  bảng chỉ dẫn
  bảng mục lục
  bộ chỉ mục
  kim chỉ
  kim đo

  Giải thích EN: 1. a piece of metal, wood, or the like that serves as a pointer or an indicator.a piece of metal, wood, or the like that serves as a pointer or an indicator.2. to rotate (aworkpiece) on a milling machine in order to repeat an operation at a different position.to rotate (aworkpiece) on a milling machine in order to repeat an operation at a different position.3. to provide (aworkpiece) with spaces, parts, or angles using an indexing head.to provide (aworkpiece) with spaces, parts, or angles using an indexing head..

  Giải thích VN: Một thanh kim loại hoặc cái kim để chỉ giờ trên đồng hồ.2.Quay tròn trên một chiếc máy khoan để nhắc lại một thao tác tại vị trí khoan khác nhau.

  kim trỏ
  ký hiệu
  danh mục
  catalog index
  chỉ số danh mục
  primary index
  bảng danh mục chính
  đoạn chú thích

  Giải thích VN: Trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.

  lập bảng chỉ số
  lập bảng mục lục
  lập danh mục
  ghi chỉ số
  hệ số
  mục lục

  Giải thích VN: Trong các chương trình quản lý cơ sở dữ liệu, đây là một tệp thu gọn, chứa các thông tin (gọi là pointers) về vị trí thực của các bản ghi trong một tệp cơ sở dữ liệu. Khi truy tìm hoặc xếp loại cơ sở dữ liệu, chương trình sẽ xử dụng bảng index này thay cho toàn bộ cơ sở dữ liệu. Thao tác theo cách đó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với việc truy tìm hay sắp xếp tiến hành trên cơ sở dữ liệu thực. Trong các chương trình xử lý từ, index là một bảng phụ lục liệt kê tất cả các từ, các tên, và các khái niệm theo thứ tự bảng chữ cái và theo số trang mà các thuật ngữ đó xuất hiện. Với hầu hết các chương trình xử lý từ, bạn phải đánh dấu các từ ngữ sẽ có trong index do chương trình đó xây dựng.

  phân độ
  index crank
  tay quay phân độ
  index milling
  sự phay (có) phân độ
  index table
  bàn phân độ
  index type of machine
  loại máy quay phân độ
  số mũ
  sự quay phân độ
  thanh ghi
  index register
  thanh ghi chỉ mục
  vạch chia độ

  Kinh tế

  bảng tra cứu
  chỉ số
  chỉ số hóa
  ghi... vào mục lục tra cứu
  sách dẫn
  index volume
  bản sách dẫn
  sự biểu thị
  vào bảng sách dẫn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X