• (đổi hướng từ Swerves)
  /swə:v/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chệch, sự chuyển động lệch hướng; chỗ chệch
  a dangerous swerve
  chỗ ngoặt nguy hiểm

  Nội động từ

  Thình lình đổi hướng; đi chệch; ngoặt; quẹo
  he never swerves an inch from his duty
  anh ta không bao giờ đi chệch ra ngoài nhiệm vụ của mình một tí nào
  horse swerved suddenly
  thình lình ngựa đi chệch sang lối khác

  Ngoại động từ

  Làm chệch; làm (quả bóng) bật chệch lên trên không

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  làm lệch
  làm xiên
  sự sai lệch
  sai lệch

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  straighten

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X