• (đổi hướng từ Taller)


  /tɔ:l/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cao; cao hơn trung bình; cao hơn xung quanh (người, đồ vật)
  how tall is he?
  nó cao bao nhiêu?
  a tall man
  một người cao
  Có chiều cao được nói rõ
  Tom is six feet tall
  Tom cao sáu phít
  (từ lóng) phóng đại, quá mức
  tall talk
  lời nói khoác lác, lời nói phóng đại (không biết (cũng) nói)
  a tall order
  (thông tục) nhiệm vụ quá nặng; đòi hỏi quá cao
  a tall story
  (thông tục) chuyện khó tin

  Phó từ

  Ngoa, khoác lác, khoe khoang
  to talk tall
  nói ngoa, nói khoác, nói khoe khoang

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cao ráo
  cao
  chiều cao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X