• (đổi hướng từ Tilled)


  /til/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ngăn kéo để tiền (có thiết bị để ghi nhận số tiền)
  to be caught with one's hand in the till
  bị bắt quả tang

  Danh từ

  (địa lý,địa chất) sét tảng lăn

  Ngoại động từ

  Canh tác, cày cấy, trồng trọt

  Giới từ (như) .until

  Cho đến khi
  till now
  đến bây giờ, đến nay
  till then
  đến lúc ấy

  Liên từ (như) .until

  Cho đến khi mà, tới mức mà
  wait till I come
  chờ cho đến khi tôi tới
  Trước khi
  Don't get down till the train has stopped
  Đừng xuống trước khi xe lửa đỗ hẳn

  Hình Thái Từ

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  sét lẫn cuội
  sét lẫn đá tảng
  sét lẫn sỏi
  sét tảng lăn

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  ngăn kéo để tiền

  Nguồn khác

  • till : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  plant , sow

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X