• (đổi hướng từ Tolled)
  /toul/

  Thông dụng

  Danh từ

  Lệ phí cầu, lệ phí đường, thuế qua đường, thuế qua cầu
  Thuế đậu bến; thuế chỗ ngồi (ở chợ...)
  Sự mất mát, sự thiệt hại (do cái gì gây ra)
  Phần thóc công xay (phần thóc giữ lại để cho tiền công xay)
  to take toll of
  (nghĩa bóng) lấy đi mất một phần lớn, tiêu diệt mất một phần lớn
  roat toll
  số người bị tai nạn xe cộ
  số người bị tai nạn do đánh bom tự sát.

  Nội động từ

  Thu thuế (cầu, đường, chợ...)
  Nộp thuế (cầu, đường, chợ...)

  Danh từ

  Sự rung chuông; tiếng chuông rung

  Ngoại động từ

  Rung, đánh, gõ (chuông...)
  to toll the bell
  rung chuông
  Rung, điểm (chuông đồng hồ...)
  the clock tolled midnight
  đồng hồ điểm 12 giờ đêm
  Rung (chuông) chậm (nhất là khi có người chết hoặc đám tang)
  to toll someone's death
  rung chuông báo tử người nào

  Nội động từ

  Rung chậm (chuông đồng hồ...)

  Hình Thái Từ


  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thuế lưu thông
  thuế qua cầu
  thuế qua đường

  Ô tô

  lệ phí cầu, đường
  toll sticker
  nhãn ghi lệ phí cầu đường (trên kính xe)

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) thuế cầu, thuế đường

  Xây dựng

  gõ (chuông)

  Kỹ thuật chung

  đánh

  Kinh tế

  phí chuyển hàng
  phí điện thoại đường dài
  phí thông hành
  phí thông hành, thông lưu (cầu, đường)
  số người thương vong (trong tai nạn)
  sự mất mát, thiệt hại
  thông lưu (cầu đường...)
  thuế dựng sạp
  thuế hoa chi
  thuế quá cảnh

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X