• (đổi hướng từ Trifles)
  /traifl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đồ lặt vặt; chuyện vặt
  to waste one's time on trifles
  mất thì giờ vì những chuyện vặt
  Món tiền nhỏ
  it cost only a trifle
  cái đó giá chẳng đáng bao nhiêu
  Bánh xốp kem
  a trifle
  hơi, đôi chút, một tí
  a trifle too heavy
  hơi nặng một chút

  Nội động từ

  Coi thường, coi nhẹ, coi là chuyện vặt; đùa cợt, đùa giỡn
  stop trifling with your work!
  thôi đừng có đùa với công việc như vậy
  he is not a man to trifle with
  anh ta không phải là người có thể đùa được
  to trifle with one's food
  nhấm nháp, ăn chơi ăn bời chút ít
  to trifle with one's paper-knife
  nghịch con dao rọc giấy
  to trifle away
  lãng phí
  to trifle away one's time
  lãng phí thì giờ
  to trifle away one's money
  phung phí tiền bạc

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X