• Cơ khí & công trình

  sự cung cấp hơi
  sự dự trữ nước

  Xây dựng

  sự (cung) cấp nước
  cold water supply
  sự cung cấp nước ăn
  indirect hot water supply
  sự cung cấp nước nóng gián tiếp
  industrial water supply
  sự cung cấp nước công nghiệp
  potable water supply
  sự cung cấp nước uống
  public water supply
  sự cung cấp nước công cộng

  Điện lạnh

  cung cấp nước
  cooling water supply
  cung cấp nước giải nhiệt
  refrigerated water supply
  cung cấp nước lạnh
  refrigerated water supply
  sự cung cấp nước lạnh
  spray water supply
  sự (cung) cấp nước phun

  Điện

  việc cấp nước

  Kỹ thuật chung

  hệ thống cấp nước
  building water supply system
  hệ thống cấp nước trong nhà
  centralized hot-water supply system
  hệ (thống) cấp nước nóng tập trung
  circulation-type hot water supply system
  hệ thống cấp nước kiểu tuần hoàn
  clustered water supply
  hệ thống cấp nước theo cụm
  condensing water supply
  hệ thống cấp nước ngưng
  direct-flow water supply system
  hệ thống cấp nước chảy thẳng
  gravity water-supply system
  hệ (thống) cấp nước tự chảy
  local hot water supply system
  hệ (thống) cấp nước nóng cục bộ
  single-pipe hot-water supply system
  hệ (thống) cấp nước nóng một đường ống
  small water supply system
  hệ thống cấp nước nhỏ
  water-supply system
  hệ (thống) cấp nước
  zonal indoor water-supply system
  hệ (thống) cấp nước bên trong vùng
  zonal water supply
  hệ (thống) cấp nước bên trong vùng
  sự cấp nước
  condensing water supply
  sự cấp nước ngưng
  distant water supply
  sự cấp nước từ xa
  fire-protection water supply
  sự cấp nước chữa cháy
  hot water supply
  sự cấp nước nóng
  individual water supply
  sự cấp nước riêng
  local water supply system
  sự cấp nước cục bộ
  municipal water supply
  sự cấp nước trong thành phố
  recurrent water supply system
  sự cấp nước sử dụng lại
  underground water supply
  sự cấp nước ngầm
  water-supply to navigation canals
  sự cấp nước vào kênh giao thông
  sự cung cấp nước
  cold water supply
  sự cung cấp nước ăn
  ground water supply
  sự cung cấp nước ngầm
  indirect hot water supply
  sự cung cấp nước nóng gián tiếp
  industrial water supply
  sự cung cấp nước công nghiệp
  potable water supply
  sự cung cấp nước uống
  public water supply
  sự cung cấp nước công cộng
  refrigerated water supply
  sự cung cấp nước lạnh
  rural water supply
  sự cung cấp nước nông thôn
  spray water supply
  sự (cung) cấp nước phun
  sự tiếp nước

  Kinh tế

  sự cấp nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X