• (đổi hướng từ Whined)
  /wain/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng rên rỉ, tiếng than van; tiếng khóc nhai nhải

  Nội động từ

  Rên rỉ, than van; khóc nhai nhải (trẻ con)
  to be always whining about something or other
  luôn luôn than van về việc này hay việc nọ

  Ngoại động từ

  Nói giọng rên rỉ, nói giọng than van

  Hình Thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X