• Danh từ giống cái

  Rơm
  Brin de paille
  cọng rơm
  Ống hút (đồ nước)
  Boire avec une paille en papier
  uống bằng một ống hút bằng giấy
  Vết, tì (trong kim loại, trong thủy tinh, trong viên ngọc)
  avoir une paille tenir une paille
  (thân mật) say mèm
  c'est une paille
  không đáng kể! không quan trọng! có nghĩa lý gì!
  coucher sur la paille être sur la paille
  cực khổ, túng thiếu quá
  feu de paille feu
  feu
  homme de paille homme
  homme
  mettre quelqu'un sur la paille
  làm cho ai sạt nghiệp
  paille de fer
  nùi phoi sắt
  Nettoyer un parquet à la paille de fer
  �� dùng nùi phoi sắt mà cọ nhà
  rompre paille
  (từ cũ; nghĩa cũ) xóa bỏ khế ước, không thi hành hiệp ước
  tirer à la courte paille
  rút thăm bằng cọng rơm
  y trouver une paille
  thấy khác nhau lắm

  Tính từ không đổi

  (có) màu rơm
  Rubans paille
  dải màu rơm

  Danh từ giống đực

  Màu rơm
  Soie d'un paille clair
  lụa màu rơm nhạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X