• Thông dụng

  Động từ

  To speak, to say, to express oneself
  cách ăn nói
  Manner of speaking
  ăn nói trước đám đông ăn nói trước công chúng
  to speak in public
  quyền ăn nói
  to have ones say
  cậu thanh niên này ăn nói rất xấc xược
  this young man expresses himself very insolently
  ăn to nói lớn
  to speak loud and openly
  ăn nói khéo léo
  to be clever in speech, to be well-spoken
  ăn nói khoa trương
  to be grandiloquent
  ăn nói nhẹ nhàng từ tốn
  to be soft-spoken
  ăn nói lưu loát
  to be fluent in speech
  ăn nói bừa bãi
  to be rash in ones speech
  ăn nói thô tục
  to be foul-mouthed, to talk dirty
  ăn nói chanh chua
  to have a sharp tongue, to be sharp-tongued
  ăn không nói
  to be dishonest
  ăn ốc nói
  to speak by guess and by God

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X