• Đo lường & điều khiển

  Nghĩa chuyên ngành

  Nyquist stability theorem

  Giải thích VN: Một định chỉ ra số lượng của các vòng quay ngược kim đồng hồ về căn nguyên của một dây chuyền phức hợp, được tiến hành bởi giá trị của chức năng phân tích của một biến số phức như đối số của hay đổi xung quanh đồ Nyquist, tương đương với số lượng của các điểm cực của biến [[số. ]]

  Giải thích EN: A theorem stating that the net number of counterclockwise rotations about the origin of the complex plane, carried out by the value of the analytical function of a complex variable as its argument is varied around the Nyquist contour, is equal to the number of poles of the variable in the right half-plane minus the number of zeros in the right half-plane. Also, Nyquist stability criterion.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X