• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  data aggregate
  data set

  Giải thích VN: tập hợp tên của các mục tin quan hệ logic được tổ chức trong một kiểu quy [[định. ]]

  bộ dữ liệu phông chữ
  font data set

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  data packet
  datagram
  chỉ báo không chuyển giao dữ liệu
  Datagram Delivery Protocol (DDP) datagram non-delivery indication
  dấu hiệu không chuyển giao dữ liệu
  Datagram Delivery Protocol (DDP) datagram non-delivery indication
  packet
  bộ phân tách/ kết hợp (dữ liệu)
  PAD (packetassembler/disassembler)
  bộ phân tách/kết hợp (dữ liệu)
  packet assembler/disassembler (PAD)
  nút chính dữ liệu
  packet major node

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  set of data

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X